Fakta om skolemad

 

WFP har uddelt gratis mad til fattige skolebørn i udviklingslande de sidste 45 år. Fattige børn får ofte ikke nok at spise derhjemme, og kun de færreste skoler har en kantine. Børn på tomme maver bliver let distraherede og har svært ved at koncentrere sig i timerne. Denne sult hæmmer barnets evne til at lære og studere.

Et gratis måltid mad i skolen er derfor en vigtig nøgle til indlæring og trivsel for mange. For et barn der sulter, er det eneste, der betyder noget, om man får noget at spise - ikke om man møder i skole. Ud af verdens 300 millioner kronisk sultne børn anslås det, at 170 millioner ikke får noget at spise i skoletiden, mens 100 millioner slet ikke går i skole.

Skolemad gør skoleglad

WFPs arbejde viser, at et nærende måltid mad i skolen er en enkel, men effektiv måde at hjælpe et fattigt barn til at trives og lære. Undersøgelser viser desuden, at grundlæggende uddannelse er den bedste investering, man kan foretage i et lands økonomi og i opbygningen af et dannet, selvforsynende og sundt samfund.

Skolemad i tal (2008)

Modtagere af skolemad 22,6 millioner
Take-home madrationer til piger

2,7 millioner

Take-home madrationer til drenge 1,6 millioner
Antal elever der fik ormekur 12 millioner
Mængde fødevarer uddelt 486.000 tons
Omkostninger til indkøb af fødevarer $500 millioner


 

 

 

 

 

 

Uddeling af skolemad

WFP uddeler primært skolemad i de områder af verden, hvor skolegangen er lavest, og hvor hjælpeprogrammet forventes at have den største effekt. I disse fattige skoler etablerer WFP kantiner, hvor skolebørnene får varm mad og nærende snacks. Når der serveres mad i skolen, stiger antallet af elever kraftigt. Undersøgelser viser, at elevantallet ofte fordobles på et enkelt år, når der serveres mad i skolerne. Og over en toårig periode øges elevernes færdigheder med helt op til 40%.

WFP uddeler skolemad som en del af en langsigtet udviklingsstrategi i stabile, men fattige områder af verden. I tilfælde af katastrofer, konflikter og genopbygningsarbejde benyttes skolemadprogrammerne dog også ofte som en del af hjælpeindsatsen.

Fem gevinster fra skolemad

1. Ernæring: Øget indtag af næringsstoffer fører til sundere børn, forbedret indlæringsevne og nedsat dødelighedsrate for

2. Uddannelse: skolemad får flere elever i skole og forbedrer deres fremmøde

3. Ligestilling: skolemad bidrager til at flere piger kommer i skole. Desuden kommer flere forældreløse og sårbare børn i skole, ligesom også internt fordrevne personer og hiv-smittede børn tilskyndes til at gå i skole ved udsigten til et gratis måltid mad

4. Værdioverførsel: et gratis måltid skolemad sparer et barns forældre for et måltid mad, hvilket kan give overskud til at investere i hjemmets egenproduktion

5. Lokal udvikling: skolemadprogrammer indebærer ofte sundhedsprogrammer, som øger sundhedstilstanden i området. Derudover opkøbes mad til skolemadprogrammer ofte lokalt, hvilket bidrager til økonomisk udvikling i området

Kilde: www.wfp.org