Støttemodtager i 2010

I 2010 valgte Stop Sult Fonden at støtte fire forskellige WFP-landekontorer, nemlig Østtimor med et beløb på DKK 100.000, Tanzania med et beløb på DKK 200.000, Haiti med et beløb på DKK 5.000 og Burkina Faso med et beløb på DKK 90.000. 

Uddrag fra pressemeddelelse fra 8. august 2011 vedr. donation til Øst Timor: 

Stop Sult Fonden donerer bærbare computere til programmet for mødre og børns sundhed og ernæring i Øst Timor


Dili - Gennem den danske Stop Sult Fond donerer FN's Fødevareprogram (WFP) 13 bærbare computere og printere  til brug for monitoreringen af WFP's sundheds- og ernæringsprogram for mødre og børn. Programmet er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet i ​​Øst Timor og WFP.

Donationen blev annonceret ved en ceremoni i Sundhedsministeriet med deltagelse af generaldirektør og sundhedsminister Agapito Monteiro, og Alberto Correia Mendes, WFP's landedirektør og repræsentant i Øst Timor.

"Vi er meget taknemmelige for denne donation fra WFP og Stop Sult Fonden og for deres fortsatte støtte til vores sundheds- og ernæringsprogram for mødre og børn," sagde Agapito Monteiro.

WFP's" sundheds- og ernæringsprogram for mødre og børn i Øst Timor forebygger underernæring hos børn under to år og forbedrer ernæringstilstanden for børn under fem år og deres mødre. Programmet spiller også en vigtig rolle i forhold til at bryde fattigdomscirklen og styrke de lokale samfund.

I 2011 fokuserer WFP på at styrke programmet, herunder planlægning, implementering, monitorering, rapportering og logistikstyring. Donationen af computere er en del af en bredere teknisk støtte fra WFP og private donorer til udvikling af et effektivt overvågningssystem af programmet for Sundhedsministeriet.


"Denne gave fra Stop Sult Fonden til Sundhedsministeriet er et vigtigt  bidrag til det allerede frugtbare samarbejde mellem regeringen for Øst Timor og WFP," sagde Alberto Correia Mendes .